Dobrodošli na naše stranice!

Dioda d.o.o. servis elektroničkih uređaja i opreme.

+385 99 611 9130

Opći uvjeti sevisa

Ukoliko stranka prije popravka svojeg aparata želi znati koliko će je popravak koštati, može zatražit od servisa da joj napravi ponudu, s označenim rokom važenje ponude glede na cijenu. Troškove izdavanja ponude, demontaže i ponovne montaže koji su sa time povezani plaća stranka. Troškovi servisa koji nastanu u svezi sa izdavanjem ponude stranci, mogu se odbiti od konačnog računa. Ukoliko se za vrijeme popravka pojave drukčije okolnosti nego ih je servis predvidio u ponudi, mora o tome obavijestiti stranku i od iste dobiti suglasnost za sve nove popravke. Po obavijesti stranci za preuzimanje aparata ista je dužna preuzeti aparat u roku od 14 dana, nakon isteka tog roka servis joj obraunava ležanje aparata u servisu. Aparat se preuzima sa servisa radnim nalogom kojeg je stranka dobila prilikom predaje aparata na servis. Račun se podmiruje po preuzimanju aparata. Ako se aparat ne preuzme i nakon 45 dana po obavijesti servis više nije dužan odgovarati za aparat. Garancija na sve servisne usluge je 6 mjeseci (ukoliko se drukčije ne naznači), računato od dana izdavanja računa. Garancija se ne odobrava ako je aparat izložen mehaničkim oštećenjima, naponskim udarima, nestručnim rukovanjem, otvaran od strane druge strane i sl. Garancija ne obuhvaća potrošne dijelove. Servis ne odgovara za SIM kartice, gubljenja podataka na memorijama uređaja. 

  • Više od 30 godina iskustva u servisiranju elektroničkih uređaja.

  • Servis profesionalnih i komercijalnih elektronskih uređaja.

  • Višegodišnje profesionalno iskustvo koje smo skupljali te veliki broj zadovoljnih klijenata potvrđuje kvalitetu usluge.